Інтернет-конференція Кінто
18.04.2008

Image16 квітня 2008 року з 11 до 13 години на офіційному сайті КУА ВАТ «КІНТО»   відбудбулася інтернет-конференція "Розвиток інвестиційних та пенсійних фондів України" присвячена 16-літтю компанії.

Учасники конференції:

 

Федоренко Анатолій Васильович

Віце-президент

 

Мельничук Віталій Григорович

Віце-президент

 

Васильєва Лариса Сергіївна

Директор департаменту з продажу та роботи з інвесторами

 

Ботте Віктор Олександрович

Керуючий інвестиційними та пенсійними фондами

 

Лукасевич Василь Богданович

Керуючий інвестиційними та пенсійними фондами

 

Птіцин Віталій Юрійович

Керуючий інвестиційними та пенсійними фондами

 

1. Які тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні Ви передбачаєте найближчим часом? З якими найбільшими перепонами зустрічається цей напрямок?

Олена

Мельничук В.Г.

На кінець 2007 року в Україні було зареєстровано 96 недержавний пенсійних фондів, активи яких складали 278,5 млн. грн., порівняно з 128,1 млн. грн. в 2006р. та 46,2 млн. грн. в 2005р..Учасниками НПФ на кінець 2007 року були 278,7 тисяч осіб.. ( на кінець 2006 року - 193,3 тис.осіб). Як бачимо, активи НПФ, а з тим і попит на послуги приватного пенсійного забезпечення в Україні щороку динамічно зростають. Думаю, подібна, а то і більш динамічна тенденція збережеться і нинішнього року.
Позитивним прикладом роботи НПФ може бути, наприклад, відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт», активами якого управляє ВАТ «КІНТО». У 2006 році його було названо найефективнішим серед усіх недержавних пенсійних фондів України (ренкінг журналу «Финансовое ревю», №1-2, 2007 г.), його чиста доходність становила тоді 35%. А за 2007 рік чиста доходність «Соціального стандарту склала 47%, тобто при минулорічній інфляції в 16,6% наш НПФ не тільки «переграв» її, але й дав реальну доходність на пенсійні вклади громадян на рівні 30,4%. Обсяг активів фонду «Соціальний стандарт» збільшився за минулий рік втроє, а кількість вкладників фізичних осіб виросла в 8,2 рази (на 720%!!), при цьому більше половини цих вкладників – це молоді люди у віці від 20 до 35 років. А це значить, що і українці не чекають «милості від держави», а приймають активні дії, спрямовані на забезпечення свого майбутнього.
Що стосується, як Ви кажете «перепон», то до головних із них належать низька обізнаність громадян щодо пенсійної системи взагалі та її окремих елементів і складових, зокрема. Існує страх людей перед втратою вкладів при малій поінформованість про діяльність сектору приватного пенсійного забезпечення, механізмів виходу з НПФ та отримання пенсійних виплат. Проблемою щодо обізнаності громадян є також місце їх проживання. Віддаленість центрів фінансових інституцій (НПФ, інвестиційних компаній тощо) формує моральний бар’єр та підвищує недовіру до таких установ. Цей ефект підсилюється обмеженою кількістю інформації в ЗМІ та реклами щодо діяльності недержавних пенсійних фондів. Що стосується «перепон» участі юридичних осіб у якості вкладників НПФ, то тут причини, зрозуміло, інші, однак і їх можна звести до рівня поінформованості цієї категорії вкладників. І хоча всі Уряди України регулярно, починаючи із 2004 року, приймали рішення щодо «підвищення поінформованості населення про можливість участі в НПФ», реально для цього робилося і робиться дуже мало. А самих лише зусиль, які прикладають фонди, при існуючих обмеженнях на рекламу НПФ, явно недостатньо.

2. Доброго здоровя!Я належу до ваших клієнтів і маю сертифікати фонду Народний і Класичний. Чи планує КУА Кінто в подальшому,в найближчій перспективі відкривати агентські мережі по- продажам інвестиційних сертифікатів в регіонах?Зокрема в районних центрах.Я проживаю в місті Калуші Івано-Франківської обл. і хотілось би щоб і в моєму місті можна було придбати інвестиційні сертифікати любого фонду КУА Кінто,так як в Івано-Франківську у агентів немає переліку всіх інвестиційних сертифікатів. І друге запитання. Чи планує КУА Кінто в поточному році відкривати нові інтервальні диверсифіковані ПІФи або відкриті диверсифіковані Піфи?Якщо так,то коли? Дякую Вам за відповіді!Бажаю Вам ще більше успіхів!!!

Андрій

Васильєва Л.С.

Доброго дня, пане Андрію! Ми дійсно не користуємося агентською мережею для розміщення і викупу ІС відкритого фонду «Класичний». Це пов'язано з тим, що у відкритому фонді розрахунок вартості чистих активів здійснюється щоденно, а для розрахунку як загальної ВЧА фонду, так і ВЧА на одиницю цінних паперів, що перебувають у обігу, необхідно мати точні дані щодо кількості розміщених та викуплених ІС. Досвід доводить, що чим більш розгалуженою є агентська мережа, тим більше правильність розрахунків залежить від дисциплінованості торговців цінними паперами – агентів з розміщення та викупу. Якщо хоча б один з агентів у день укладання договору не надасть звіт та інші необхідні документи, розрахунок ВЧА компанією з управління активами буде здійснений неправильно. Іншими словами, чим більша мережа, тим значно збільшується ймовірність розміщення/викупу цінних паперів такого фонду за неправильною ціною.
Саме тому нами і був створений інтервальний фонд «Народний», який за структурою активів, інвестиційною стратегією, співвідношенням ризик/доходність та ліквідністю цінних паперів може бути порівняний з відкритим фондом «Класичний». Три інтервали на місяць тривалістю у один день у фонді «Народний» дають нам можливість продавати і викуповувати ІС зазначеного фонду із залученням агентської мережі по всій Україні.
Найближчим часом ми не плануємо створювати нові відкриті або інтервальні диверсифіковані пайові фонди (і «Класичний», і «Народний» є безстроковими фондами). Зазвичай, інвестори чекають саме на нові фонди, тому що мають бажання придбати цінні папери ІСІ за номіналом.  Що стосується бажання купівлі ЦП інвестиційного фонду, у якому не передбачена премія КУА, саме за номіналом, то перед управляючим як нового, так і вже працюючого фонду постає одне й теж саме завдання – вийти з грошима учасників фонду на ринок та проінвестувати їх у різні фінансові інструменти. А ситуація на ринку у певний момент часу схожа для всіх його гравців (професійних учасників), тобто ринкова ціна акцій певного емітента у часі Х практично однакова і для управляючого нового фонду, і для управляючого фонду з давно і добре сформованим портфелем. Таким чином, з чого б інвестор не почав (з номінальної вартості чи із вартості чистих активів), головними його помічниками залишаються тривалість інвестування та якість управління. До того ж, на нашу думку, менш ризиковано інвестувати у фонд, який вже має якісний диверсифікований портфель та певну історію своєї діяльності. Іншими словами, якщо інвестора цікавлять саме відкриті та інтервальні пайові фонди, не варто чекати на відкриття нових, втрачаючи тим часом інвестиційні можливості, що існують сьогодні. Крім того, треба пам'ятати, що збільшення вартості чистих активів фонду дозволяє зменшити питому вагу витрат на його життєдіяльність, що в решті решт позитивно відбивається і на особистому результаті інвестора.

3. Насколько "провалившийся" фондовый рынок повлиял на персональные пенсионные накопления участника "Социального Стандарта"? Какие действия управляющих помогут НПФ "преодолеть" прогнозируюмую пугающую инфляцию в Украине? Почему каждый год откладывается введение 2 уровня накопительной пенсии, в 2009 году это случится, какие предпосылки?

Алла

Птіцин В.Ю.

Конечно же, спад на фондовом рынке не мог не повлиять на персональные пенсионные накопления участников фонда, причем в худшую сторону. Для того, чтобы оценить степень этого влияния любой участник фонда может зайти на наш сайт, где ежедневно приводится стоимость единицы пенсионных взносов, и, зная даты своих пенсионных взносов, сделать это самостоятельно.
С началом спада на рынке управляющий постепенно снижал долю акций в портфеле фонда с тем, чтобы минимизировать влияние падающего рынка. Однако следует заметить, что, уйдя в депозиты и корпоративные облигации, от инфляции не защитишься. Если еще в прошлом году реальную отрицательную доходность демонстрировали лишь государственные облигации, то при нынешних темпах инфляции уже по всем облигациям, включая корпоративные, наблюдается отрицательная доходность. Депозитные ставки также существенно ниже уровня инфляции. Поэтому в планах управляющего постепенное увеличение доли акций в портфеле фонда после достижения ими определенного уровня поддержки.

Мельничук В.Г.

Что касается второго уровня пенсионной системы, то его введение действительно год от года откладывается. Последний раз это произошло пару недель назад на очередном заседании Правительства, пока, правда «для дополнительного изучения». Посмотрим, тем более, что Министр труда и социального обеспечения совсем недавно заявила (цитирую): «Не маємо права відкладати далі 2009 року й запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».
Ну, а причина… Не знаю, может в том, что «государственным мужам и дамам» некогда такими вопросами заниматься… все другие вопросы являются, наверное более важными для них…

4. 1. Чому так довго,майже пів року, Синергія-5 продається по номіналу? 2. Які тенденції розвитку фондового ринку в Україні в 2008р?

Іван

Ботте В.О.

1. Це було обумовлено ринковою ситуацією: з 14 листопада 2007 р. – початку діяльності фонду – ринок знизився на 16%. Тобто, єдиною причиною, яка спонукала б нас пришвидшити «визнання» фонду раніше обумовленого чинним законодавством терміну (6 місяців), могла б бути тільки та, що кошти, які вкладаються все новими і новими акціонерами, «розбавляють» той виграш, що був утворений за рахунок вкладення коштів і на користь перших інвесторів.
2. Дивіться відповідь на це питання в матеріалах інтернет-конференції Investfunds: 

http://kinto.com/focus/presscenter/newsandpr/7799.html.

5. Чи є можливість залишитися без пенсії у випадку краху на фондовому ринку, і яким чином захищені від цього клієнти пенсійного фонду КІНТО?

Юрій

Мельничук В.Г.

Пенсійні вкладення люди здійснюються не на рік, а на багато років і вже тим самим вони захищені від того, що Ви називаєте «крах на фондовому ринку». Бо, як кажуть «класики», після чергового падіння завжди розпочинався черговий підйом ринку, який спочатку «відіграє», те що він втратив, а потім йде вперед. Та є ще одна обставина, яка захищає пенсійні вклади – це їх диверсифікація. Не всі пенсійні вкладення інвестуються в акції, які є найбільш ризикованим інструментом фондового ринку, це лише до 40% активів фонду. Інша частина активів інвестується в депозити, в інші інструменти з фіксованим доходом, в золото, в нерухомість…. Таким чином і відбувається захист пенсійних активів від «поганої погоди» на фондовому ринку.

6. Якщо можливо, то розкажіть про плануєму "Синергію-7".

Яків

Ботте В.О.

Поки що єдиною можливою формою фонду акцій в нашій країні, яка б дозволяла залучати кошти фізичних осіб, залишається закритий недиверсифікований корпоративний ІСІ. Саме таким за організаційною формою є і ІФ «Синергія-7». Даний фонд за параметрами (строки діяльності, обсяг емісії, номінал акції) буде аналогічним до попереднього фонду – «Синергії-5». Кожен з наступних наших фондів доповнює попередній залежно від ситуації на ринку, яка постійно змінюється, відповідно до цього змінюються і основні орієнтири інвестування (категорії акцій, сектори). Ми знову плануємо продовжувати пошук нових об’єктів, які ще є не розпізнаними ринком. Проте досить вірогідно, що вкладення буде доречно здійснювати саме у ліквідні позиції, оскільки нинішня корекція на ринку може цьому посприяти. Наш досвід засвідчив, саме «відомі» гравці відновлюються на ринку швидше за інших, та й зацікавленність з боку нових інвесторів, в тому числі і закордонних, викликають саме такі найбільш капіталізовані об’єкти. Проте, за будь-яких часів основною умовою відбору активів до портфелів наших фондів залишатиметься, як і раніше, відповідний потенціал зростання їх курсової вартості, який має бути вищим, з нашої точки зору, за середній по ринку.

7. Ваші прогнози щодо фінансової кризи в Україні? Коли, на Вашу думку, відбудеться довгострокове зростання фондового ринку?

Сергій

Ботте В.О.

На даний момент, ні про яку фінансову кризу в Україні говорити не варто, про що свідчать позитивні тенденції в окремих галузях, а також зростання економіки в цілому. Негативними моментами на сьогодні є інфляційні процеси, підвищений рівень приватного споживання, дефіцитність бюджету. Можна казати про спад на фондовому ринку, проте його витоки мають лише заокеанське походження. Я вже коментував ситуацію в інших відповідях, тому наступне коротке резюме. Основні гравці на вітчизняному ринку – це нерезиденти. Їх дії, зокрема виведення грошей в «спокійніші гавані» чи очикувальна позиція, і обумовлюють негативну динаміку. Зважаючи на певні історичні закономірності та світовий досвід, ми віримо, що теперішня мінорна ситуація не є сталою, і у довгостроковій перспективі український фондовий ринок має відповідний потенціал для зростання.

8. Чи плануєте Ви створювати галузеві фонди? Чи є в планах здійснювати інвестиції в інші країни?

Сергій

Ботте В.О.

Кожен наш новий фонд «доповнює» попередній фонд, в тому числі, і з точки зору галузевого спрямування. Галузеві фонди в чистому вигляді, на нашу думку, несуть занадто підвищені ризики. Якщо їх і створювати в Україні, то можна було б у рамках відкритих недиверсифікованих фондів, з можливістю для інвестора конвертувати цінний папір даного фонду в папір іншого фонду тієї самої управляючої компанії без податкових наслідків. Ми віримо, що з часом так і буде відбуватися. Так само, як і інвестування з метою кращої диверсифікації у зарубіжні цінні папери. Наразі така можливість є, але, на жаль, лише гіпотетично.

9. Добрый день уважаемые господа! Кто мне подскажет-когда фонд синергия-5 сдвинется с мертвой точки. купил два сертификата в декабре 2007 по номиналу а движения никакого.

Владимир

Ботте В.О.

Может для Вас это и несущественно, но я уточню: Вы – владелец не 2-х сертификатов, а 2-х акций. Что касается движения, то «покой нам только снится»: фонд управляется с первого дня, и на средства, вкладываемые инвесторами, приобретаются, в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией данного фонда, активы. На днях ИФ «Синергия 5» признан Комиссией по ценным бумагами и фондовому рынку состоявшимся (http://www.kinto.com/rus/focus/presscenter/newsandpr/7947/); поэтому его показатели стали доступны широкой публике: http://www.kinto.com/rus/funds/synergy5/performance/. Инвестиционный горизонт данного фонда заканчивается летом 2012 года. Так что о достижении или о недостижении задекларированной цели ИФ «Синергия 5» можно будет тогда и поговорить. Безусловно, ежегодные собрания акционеров с Вашим участием будут оценивать промежуточные результаты, и делать выводы…

10. С целью минимизации налогообложения, будут ли выплачиваться дивиденды по "Синергии-3" по результатам 2008 года? Какую часть стоимости акций планируется выплатить в виде дивидендов? Если возможно, расскажите более детально о механизме рассчета.

Тарас

Васильєва Л.С.

Если к окончанию срока деятельности фонда "Синергия-3" в законодательство не будут внесены изменения, то расчеты с акционерами этого фонда могут осуществляться по сценарию закрытия фонда "Синергия-2", а он следующий: 29 февраля 2008 года состоялось Общее собрание акционеров "Синергии-2", на котором была утверждена СЧА/акцию фонда в размере 52 094,69 грн. (по состоянию на 28 февраля 2008 года), принято решение об утверждении премии КУА в размере 5 737,36 грн./акцию и установлен размер дивидендов - 35 000 грн./акцию. Месяц спустя началась выплата дивидендов, при этом налоговым агентом выступила компания «КИНТО», удержав 5% налог. На банковские счета инвесторов поступило по 33 250 грн./акцию пропорционально количеству акций в собственности. В настоящее время продолжается продажа активов из портфеля фонда. 5 июня 2008 года состоится финальное Собрание акционеров фонда, после которого будет осуществлен полный расчет с участниками фонда. Сегодня, 16 апреля 2008 года, СЧА/акцию фонда «Синергия-2» составляет 13 318,73 грн.

11. В каких отраслях и предприятиях размещены активы "Синергии-5". Когда появится информация о СЧА/акцию?

Тарас

Васильєва Л.С.

По состоянию на 15 апреля 2008 года 91% активов фонда «Синергия-5» проинвестирован в акции украинских компаний энергетического (22,11%), машиностроительного (18,37%), металлургического (14,99%), финансового (14,41%), пищевого (9,97%), строительного (6,63%), химического (0,18%) секторов экономики Украины, а также угольную (3,72%) и фармацевтическую (0,93%) отрасли. С 10 апреля 2008 года на нашем сайте на странице «Результаты» (http://www.kinto.com/funds/synergy5/performance.html) публикуется динамика стоимости чистых активов фонда, диаграмма вложений по отраслям, 5 крупных позиций портфеля и др.

12. Планируете ли запустить программы накопительного страхования жизни с более приемлемыми условиями по дополнительному инвестиционному доходу, чем те, которые предлагаются на рынке страхования в данное время?

Тарас

Мельничук В.Г.

Страхування життя – це інший продукт, яким займаються страхові компанії, а не НПФ (недержавні пенсійні фонди). Принципова відмінність у тому, що відкривши власний приватний рахунок в НПФ, Ви можете поступово (мінімальний внесок у «Соціальному стандарті» - 51 грн. в місяць) накопичувати гроші на той час, коли Ви вже не будете працювати. При цьому Ваші гроші, завдяки зусиллям компанії з управління активами, обов’язково будуть інвестуватися, а весь отриманий прибуток (за виключенням невеликих відсотків, які підуть на оплату послуг, отриманих НПФ) зараховуватиметься на Ваш пенсійний рахунок.

13. Какой ваш прогноз по увеличению доли средств резидентов на украинском фондовом рынке. Как, по вашему мнению, это отразится на динамике рынка и его привязке к мировым тенденциям?

Тарас

Ботте В.О.

К сожаленью, в настоящее время доля средств нерезидентов на украинском фондовом рынке доминирует и определяет динамику нашего рынка, свойственную поведению скорее спекулянтов, чем инвесторов. Однако в ближайшие годы есть все предпосылки для изменения ситуации в пользу увеличения доли отечественных игроков: средства пенсионной накопительной системы, резервы страховых компаний, инвестиционный ресурс ИСИ, наконец деньги индивидуалов.

14. Планирует ли компания создавать фонд "Pre-IPO". Если да, то на какой срок, и почему он должен быть успешным. Что будет с бумагами тех предприятий, в которые будут проинвестирпованы средства, но первичное размещение к моменту окончания срока не состоится?

Тарас

Ботте В.О.

Данная тема с легкой руки журналистов стало модной. Кто-то что-то недослышал, и у физических лиц появилась иллюзия возможности «заработать» на новинке.
Да, ряд крупных игроков России имеют pre-IPO фонды. Польский Capital One Advisors объявил о создании взаимного фонда, нацеленного на вывод акций украинских компаний на Варшавскую биржу. Пара украинских КУА заявили о ближайшем запуске таких фондов.
Но, «дозрели» ли так называемые нераскрученные перспективные украинские предприятия в течение нескольких лет выйти с заимствованием на внутреннюю биржу? Спорный вопрос. Крупные ФПГ, владеющие самими капитализированными активами, предпочитают западные биржи (прежде всего AIM – тут денег больше), и выводят не сами ОАО, а их «шапки» – зарегистрированные за рубежом компании (процесс длится 2 и более лет). Большинство более «мелких» предприятий, выходя на IPO также где-то на Западе, не имеют free floats внутри страны. То есть, если и вкладывать средства в такой «специализированный» фонд, то нужно надолго запастись терпением, чтобы потом не спрашивать: «Что будет с бумагами тех предприятий, в которые будут проинвестированы средства, но первичное публичное размещение к моменту окончания срока деятельности фонда не состоится?».
Но эти все вопросы в принципе решаемы. А вот как сделать такой фонд в Украине публичным сейчас? Ведь приобретая «…некотирующиеся на фондовых биржах» объекты, нельзя не нарушить, хоть и несовершенное, но отечественное законодательство, предписывающее закрытым недиверсифицированным корпоративным фондам иметь не менее 50% активов в бумагах, которые допущены к торгам на фондовой бирже».
Резюме. Поскольку основное направление деятельности «КИНТО» – управление активами публичных фондов, создавать «pre-IPO» фонд мы пока не собираемся, поскольку существующее законодательство не позволит его создать в классическом виде. А в суррогатном… Уж, коль есть в Украине и фонды денежного рынка, и фонды облигаций, часть активов которых размещены в акциях, а также индексные фонды, не повторяющие структуру соответствующих индексов, то можете считать, что эрзац pre-IPO фонд в Украине уже есть – это ИФ «Синергия-5».

15. День добрый Дамы и Господа! 1. Планируется ли пересмотр "Эталонов Доходности" - хотя бы соизмеримо с темпами роста инфляции? 2. Учитывая 80% зависимость нашего ФР рынка от нерезидентов, почему бы не лоббировать у наших законодателей - дополнительные налоговые льготы именно для украинских граждан в случае инвестирование в ИСИ? Что могут сделать КМУ и Рада чтобы повысить привлеательность инвестиций в отечественный фондовый рынок? КАК? сделав диференциацию налога - 5 лет в фондах - 0% налога на выходе, 3 года - 5%, 2 года - 7,5%, 1 год - 10%, менее года - не менять существующую ставку одновременно обложить проценты по депозитам 5% налогом после достижения в совокупности объема сопоставимого с 15-30 % доли средств лежащих на банковски депозитах - упразднить налоговые льготы, вернувшись к 15% ставке подоходного налога что достигается? главное - замена на отечественном фр части нерезидентного капитала внутренним - следствие - повышение устойчивости, сглаживание коррекций далее - связывание избыточного потребспроса посредством притока этих средст в среднесрочные и долгосрочные инвест проекты - дополнительный рычаг в борьбе с инфляционной состовляющей вызваной быстрыми темпами потребкредитования... длинный капитал - облигационный поможет банкам улучшить структуру своих финансов возможность не платить налог на выходе в случае 3 и более летнего участия в фонде - дополнительно уменьшит "сливные" настроения участников в периоды корреций Сделаеть это необходимо в первую очередь для экономики Украины - наполняя ее средними и длинными ресурсами по умеренным ценам(речь скорее больше об облигациях) в разрезе того - что сегодня КМУ лихорадочно пытается усмирить инфляцию, которая даже в Швейцарии вышла из под контроля - такая инициатива не станет рассматриваться долго - это еще один рычаг в борьбе с инфляцией, еще одним плюсом будет насыщение рынка капитала ресурсами, внутренними ресурсами можно все оставить как есть, депозиты в банках уберегут на 95% деньги, несогласные бростяся спекулировать землей и недвижимостью - позволяя дальше и дальше в далекую перспективу отодвинуть социальное по ценам жилье для развития экономики нужны финресурсы и желательно длинные по приемлемой цене против сегодня: инфляция и мировой финкризис в такой ситуации - учитывая 180 млрд грн на депозитах и пару десятков под подушками, а также поступающие от заробитчан 10-15 млрд баксов ежегодно - видим что есть некий ресурс за который наша экономика может и должна побороться иностранные банковские группы купившие наши банки ( их около трети в Украине) - кредитуя покупку авто, бытовой техники и ремонты(во многом с использованием импортных стройматериалов) - делают услугу... но только не Украине, а своим забугорским производителям - сбывая товар в Украине такая картинка и наше торговое сальдо - не оставляют оснований для розовых очков, кто бы там не сидел на властном Олимпе поэтому в первую очередь надо дать возможность заработать внутреннему инвестору-Украинскому, попутно предоставляя сбалансированный по цене и времени финресурс отечественной экономике. Насколько реально донести такие идеи до законодателей? И как это сделать?

Валерий Сергиенко

Федоренко А.В.

Уважаемый Валерий!

Мы согласны с Вами, что стимулировать развитие индустрии совместного инвестирования необходимо, прежде всего, налоговыми методами. Повышение инвестиционной привлекательности ИСИ для населения позволит расширить использование возможностей фондового рынка для финансирования экономики, связывания инфляции, привлечение денежных накоплений граждан в ценные бумаги, в том числе и путем переориентации их с потребительского рынка на фондовый.
В то же время Ваши предложения, связанные с налогообложением инвестиционных доходов, полученных по ценным бумагам ИСИ, вызывают определенные возражения. Описанная Вами схема предполагает широкую дифференциацию ставок налога, что противоречит общей концепции построения системы налогообложения в Украине, которая должна строиться на принципах равенства в налогообложении идентичных доходов, простоты применения налоговых ставок, а также исчисления и администрирования таких налогов. Применение дифференцированных ставок ведет к путанице в налоговом учете, сложностям в администрировании налогов и контроле над их уплатой и, в конечном счете, к дополнительным непродуктивным затратам со стороны как КУА, так и налоговых органов.
В этой связи предлагаются следующие простые и понятные нормы налогового законодательства, связанные со стимулированием инвестиций физических лиц в ценные бумаги ИСИ.
Первое. Необходимо распространить ставку налогообложения 5% на все инвестиционные доходы, независимо от источников их происхождения. И здесь мы согласны с Вами, что и депозиты, и дивиденды по ценным бумагам ИСИ, и доходы, полученные от купли/продажи ценных бумаг ИСИ, и инвестиционные доходы от операций с другими активами необходимо облагать в едином порядке. Выравнивание условий налогообложения инвестдохода будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности отдельных финансовых инструментов и переливу определенной части денежных накоплений населения с рынка банковских депозитов на фондовый рынок – в ценные бумаги, в том числе и инструменты ИСИ.
Второе. Необходимо стимулировать долгосрочные инвестиции физических лиц в инструменты фондового рынка. Это может быть достигнуто за счет освобождения от налога на доходы физических лиц:
(і) инвестиционных доходов, реинвестированных в источники их получения, то есть вплоть до момента изъятия инвестиции или отчуждения инвестиционного дохода инвестором;
(ii) операций по взаимной конвертации ценных бумаг ИСИ, активы которых находятся под управлением одной КУА.
Такие меры, во-первых, позволят выровнять условия налогообложения доходов граждан, идентичных по своему содержанию (т.е. полученных по инвестиционным активам), во-вторых, будут стимулировать переориентацию доходов с потребительского рынка в инвестиционный сектор и, в-третьих, будут поощрять долгосрочные инвестиции и реинвестиции средств населения в инструменты фондового рынка.

16. Зачем отдавать деньги в пенсионный фонд, если можно вкладывать их в инвестиционные фонды? Ведь прирост денег обеспечивается и там и там, но в пифах при нужде деньги можно снять?

Анюта

Птіцин В.Ю.

Во-первых, потому что при нужде, как Вы говорите, их можно снять. Все-таки пенсионные средства предназначены для обеспечения определенного уровня жизни после выхода на пенсию, а не для латания «финансовых дыр». Во-вторых, взносы в негосударственные пенсионные фонды можно использовать в качестве налогового кредита. А, в-третьих, Вы можете накапливать очень и очень постепенно (в «СоцСтандарте» минимальная сумма в месяц -51 грн.). Например, в США вообще считается хорошим тоном открыть пенсионный счет ребенку сразу после его рождения, а взносы можно делать как регулярно, так и по собственному усмотрению. Никаких санкций при этом не применяется, у нас тоже.

17. С моей белой зарплаты платятся деньги в государственный пенсионный фонд. А можно ли не платить их туда, а вместо этого платить в частный пенсионный фонд, например, Ваш? Я работаю в частной компании и слышала, что коммерческим фирмам выгодно платить пенсионные взносы за работника - это так? В чем эта выгода для фирмы и для работника, если она есть?

Анюта

Мельничук В.Г.

Так, з Вашої «білої» зарплати в обов’язковому порядку сплачується податок в Державний пенсійний фонд. Але у нас ЦЕ ТАК замулено, щоб ніхто нічого не зрозумів. Навіть називають не податком, а "збором", і більшість людей справді і не догадуються, що РЕАЛЬНО у них, скажімо, зарплата не 1000 гривень, а 1352 гривні, бо із кожної заробленої 1000 гривень "автоматом" йде 352 грн. у "великий пенсійний казан", із них нібито "від роботавця"-332 грн. (33,2%) і" нібито від працівника»- ще 20 грн. (2%). А якщо додати до цього ще платежі в так звані "інші державні соціальні фонди", а це ще 58 грн. (5,8%) на 1000 грн. і ще 150 грн. податку на доходи, то Ваш заробіток не 1000 грн. "чистими", а 1560 грн. Коли у Чилі генерал Піночет прийшов до влади, він так ненавидів цю псевдосоціалістичну "арифметику", що ПОВНІСТЮ ЛІКВІДУВАВ так звану державну солідарну систему. І сьогодні в Чилі існує ТІЛЬКИ приватна накопичувальна пенсія, яку людина і її роботодавець самі створюють. У нас же платежі в Пенсійний фонд, як і інші державні фонди про які я говорив вище, є обов’язковими, як податки, чим вони по-суті і є. Від них «не спрятаться и не скрыться». А пенсійна система у нас трирівневі у складі Державної солідарної, обов’язкової накопичувальної (яку ніяк не запустять) і приватної добровільної (НПФ).
Приватним компаніям справді вигідно бути вкладниками НПФ і сплачувати внески на користь своїх працівників, бо:
1) сума пенсійного внеску фірми на користь своїх працівників відноситься на валові витрати фірми (до 15% фонду оплати праці працівника і в межах соціальної податкової пільги – зараз це 890 грн. в місяць). Можлива економія – 25% від суми пенсійних внесків;
2) на суму пенсійного внеску не нараховуються платежі в Державний пенсійний фонд та в «інші соціальні державні фонди». Пряма економія - 33,2%+2%+5,8%=41% від суму платежу.
3) сума пенсійного внеску не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Економія -15% внеску. Таким чином, для роботодавця це «найдешевші» гроші, якими він може реально стимулювати своїх працівників.

Птіцин В.Ю.

Насколько я Вас правильно понял, те деньги, которые платятся с Вашей белой зарплаты в государственный пенсионный фонд, это деньги, которые платит Ваше предприятие в рамках солидарной системы (так называемый 1 уровень пенсионный системы). Эти платежи осуществляют в обязательном порядке все предприятия в государственный пенсионный фонд. Эти платежи не персонифицируются, принадлежат всем гражданам Украины и, строго говоря, сразу выплачиваются нынешним пенсионерам. Вы не можете потребовать, чтобы эти деньги направлялись в негосударственный пенсионный фонд. Но Вы можете осуществлять пенсионные взносы из своих средств в негосударственный пенсионный фонд (в дополнение к солидарной системе). В этом случае пенсионные взносы персонифицируются, то есть они будут принадлежать лично Вам и с течением времени будут накапливаться на Вашем счету. Взносы за Вас может также делать Ваша частная компания.
Теперь о выгодах. Если Вы будете перечислять пенсионные взносы в негосударственный фонд, то Вы сможете использовать их в качестве налогового кредита и рассчитывать на возврат излишне уплаченного налога. Если Ваша компания будет осуществлять пенсионные взносы за Вас, то она сможет направить эти выплаты на свои валовые расходы, понизив тем самым налогооблагаемую прибыль. Более подробную информацию о всех выгодах участия в негосударственных пенсионных фондах Вы можете получить, непосредственно обратившись к соответствующим специалистам нашей компании.

18. Сколько и как регулярно нужно платить взносы в ваш пенсионный фонд? А если я умру, кому достанутся эти деньги? А как будет платиться пенсия с этих денег и в каком возрасте?

Анюта

Мельничук В.Г.

Минимальная сумма месячного платежа в фонд «Социальный стандарт», активами котрого управляет ВАТ «КИНТО» - это 10% от минимальной зарплаты, на данный момент – всего 51 грн. Верхнего предела нет. Как правило, наши клиенты вносят от ста до нескольких тысяч гривен. К слову, не обязательно вносить средства каждый месяц. Периодичность и размер взносов Вы определяете сами. Впрочем, по удобству, большинство людей делают пенсионные взносы ежемесячно фиксированной суммой. Ходить в банк или на почту, делать перевод вовсе не обязательно. Напишите заявление в бухгалтерию Вашего предприятия, и Ваш пенсионный счет будет пополняться «автоматически». При этом, взносы в НПФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (15% от дохода). Иными словами, если вы получаете 3 000 грн. в месяц и 10% от этой суммы - 300 грн. - отправляете в негосударственный пенсионный фонд, то государство вернет вам 45 грн. Правда, «потолок», до которого действует налоговая социальная льгота - 890 грн. в месяц (прожиточный минимум, умноженный на коэффициент 1,4). Платить за Вас может и работодатель, его льготы при участии в НПФ на порядок больше.
Пенсию из НПФ можно начать получать на 10 лет раньше или позже официального пенсионного возраста. Мужчины смогут начать получать накопленные средства в 50, женщины - в 45. Вариантов получения пенсии несколько. В случае, не дай Бог, тяжелого заболевания, Вы имеете право забрать все свои накопления. То же – при выезде на ПМЖ за границу. Кроме того, в отличие от государственной пенсии, всю сумму вместе с доходом, если Вас не станет, унаследует Ваша семья или наследники, которых Вы укажете в завещании. Это Ваши личные, приватные деньги, которые Вы сохраняете, накапливаете и приумножаете, пользуясь услугами негосударственного пенсионного фонда.
Основной вариант получения пенсии – получение пенсия на длительный период (от 10 лет и более). Для этого Вы подписываете пенсионный контракт на получение пенсии и… получаете ее. А ваши деньги, даже, если Вы перестали платить пенсионные взносы, продолжают работать, увеличивая тем самым размер Вашей пенсии.

Птіцин В.Ю.

Сколько и как регулярно платить взносы в фонд зависит от Вас. Вы можете заключить пенсионный контракт, в соответствии с которым, Вы вольны сами выбирать - сколько и когда платить (единственное ограничение – вносимая сумма не может быть меньше 10% минимальной зарплаты. На сегодня это 51 гривня). Вас никто не принуждает платить в определенные даты определенные суммы. Платите, когда у Вас есть для этого возможность. Другое дело, что темп накопления денег на Вашем счету зависит от регулярности Ваших платежей.
Если, не дай Бог, Вы умрете, деньги, которые к этому моменту будут накоплены на Вашем персонифицированном счету, будут переданы Вашим наследникам.
Пенсионный возраст, по достижении которого участник фонда получает право на получение пенсионных выплат, определяется им самостоятельно. Этот возраст может отличаться от пенсионного возраста, определенного в системе обязательного государственного пенсионного страхования, но не более, чем на 10 лет. То есть сегодня для мужчин он находится в пределах от 50 до 70 лет, для женщин – от 45 до 65 лет. Другими словами, достигнув возраста 50 лет, мужчина получает право на получение пенсионных выплат. Право, но не обязательство.
Достигнув, определенного Вами, пенсионного возраста, Вы можете заключить договор на выплату пенсии на определенный срок, который вы опять таки определяете сами, но он не может быть менее 10 лет. Если же Вы захотите получать пожизненную пенсию, то Вам необходимо будет заключить договор со страховой компанией и перевести ей деньги, накопленные в негосударственном пенсионном фонде. И, наконец, Вы можете получить всю накопленную сумму сразу, но лишь в следующих ситуациях:

  • На момент выхода на пенсию сумма средств на пенсионном счету меньше законодательно определенной минимальной суммы, а именно суммы, достаточной для обеспечения на протяжении 10 лет ежемесячных выплат в размере 50% официального прожиточного минимума, определенного законом для нетрудоспособных граждан. Сегодня это 28 860 гривень (481 * 50% * 10 лет * 12).
  • Вы выезжаете на постоянное место жительства за рубеж
  • Медицинского подтверждения критического состояния Вашего здоровья (не приведи Господь).

19. Доброго дня, панове! Прошу детальніше розказати про майбутній фонд "Синергія 7". Дякую!

Крись Андрій

 

На це запитання відповів Ботте В.О.: див. питання №6.

20. Доброго дня, Панове! 1) Які прогрозні дані є в КУА КІНТО щодо подальшого загального розвитку фондового ринку в Україні, в тому числі щодо виходу з теперішньої фондової кризи, росту чи падіння вартості цінних паперів СГД в окремих галузях господарської діяльності, впливу на розвиток ринку чемпіонату "Євро-2012"? 2) Чи враховує КУА КІНТО ризик можливого непроведення в Україні чемпіонату "Євро-2012" (про який часто останнім часом говориться з екранів ТВ, шпальт преси), якщо так, то яким чином КУА КІНТО намагається мінімізувати цей ризик?

Володимир

Федоренко А.В.

Шановний пане Володимире!
КУА прогнозів, щодо розвитку фондового ринку в Україні, в тому числі окремих інструментів, не дають. Це заборонено законодавством, тому що з таких прогнозів можна робити висновки про певне гарантування доходів інвесторів ІСІ. Водночас, якщо говорити про загальну оцінку ситуації, яка склалася в країні у зв’язку з розгортанням загальносвітової фінансової кризи, що зачепила фінансовий ринок України, то можна сказати, що вплив чемпіонату ЄВРО- 2012 на поліпшення інвестиційного  клімату може бути надзвичайно позитивним. В процесі підготовки до його проведення планується здійснити багатомільярдні інвестиції, як внутрішні, так і залучені зовні, а також здійснити широкомасштабні інфраструктурні проекти, як то: будівництво шляхів європейського рівня, оновлення аеропортів, спорудження багатозіркових готелів, об’єктів спортивного призначення та інше.
Що стосується можливого не проведення в Україні чемпіонату ЄВРО-2012, ми, як оптимісти, в це не віримо. Ми переконані в тому, що Україна знайде практичні аргументи для подолання скептицизму і Україна гідно проведе цей чемпіонат.

21. Здравствуйте! Я не специалист по украинским фондам. Но у меня есть вопрос. Фондовый рынок в 2008 упал (я не слежу но уверен на 100 что упал из-3а прямой корреляции с индексаи Никкей,Дакс,САС,Доу,Насдак,СП) Как вы составляли весь портфель акций?..ведь в 2007/06 были росты индексов и акций и естественно, у вес была прибыль, так как Вы работали быком по фондах?..а что теперь при падении будете отдавать вкладчика -30%?

Андрей

Лукасевич В.Б.

1. Певна кореляція з світовими ринками існує, але вона відображає скоріше настрої які панують на ринку чим фундаментальні показники вартості компаній. Портфель кожного фонду формувався і формується згідно стратегії обраної управляючим для кожного конкретного фонду, що не виключає певну гнучкість у виборі напрямків та часу інвестування у періоди корекцій на фондовому ринку. В основному всі наші інвестиції носять середньостроковий та довгостроковий характер.
2. В силу низької ліквідності українського фондового ринку масштабні спекулятивні операції на ньому неможливі. Тому ми ніколи не працювали «биком» чи «ведмедем».
3. Інвестування в фонди не передбачає активні операції з цінними паперами фондів, основна мета інвестування у фонди використання переваг та можливостей колективних інвестицій на фондовому ринку та носить довгостроковий та короткостроковий характер. Навпаки як показує практика активні операції з цінними паперами фондів приносять для інвесторів тільки збитки, тому ми завжди застерігаємо наших клієнтів від подібних «активних» операцій.

22. Добрый день, Мои вопросы таковы: С Вашей точки зрения насколько долгим будет падение индекса ПФТС? Какие Ваши прогнозы роста/падения рынка акций в Украине к концу 2008 года?

Александр

Лукасевич В.Б.

При відповіді на це запитання спадає на думку приказка «Хочеш розсмішити Бога розкажи Йому про свої плани». Тому будь-яке пророкування росту чи падіння на фондовому ринку позбавлене змісту. Займаючись довгостроковим інвестуванням, а не активними спекуляціями, ми в першу чергу звертаємо увагу на фундаментальні показники вартості компаній та на їх перспективу в майбутньому. На даний момент, коли ринок знизився, з’явилося досить багато цікавих акцій по низьких цінах.

23. 1) Увеличивают ли дивиденды, начисляемые на акции, находящиеся в портфеле ПИФа, стоимость его чистых активов? 2) Требует ли законодательство письменного согласия супруга для приобретения инвестиционных сертификатов? Или это требования отдельных инвестфондов? Спасибо.

Максим

Васильєва Л.С.

1. Да, увеличивают.
2. Действующее законодательство, в частности Семейный Кодекс Украины (ст.65), определяют, что:
1. Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. 2. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового. 3. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Таким образом, предоставление одним из супругов согласия на заключение другим из супругов договоров, предметом которых является ценное имущество, прямо предусмотрено действующим законодательством Украины.

24. Существуют ли ОАО, торговавшиеся на ПФТС, и в период с 2003г. - 2007г., потерявшие в стоимости сотни процентов или вообще прекратившие свое существование (кроме "Запорожстали"). Если существуют, то назовите несколько и процент их падения. Заранее благодарен.

Сергей

Ботте В.О.

Перш за все, варто зазначити, що, з технічного погляду, більш 100 % жоден цінний папір втратити не може, оскільки не може мати від`ємну ціну. Більшість «падінь» протягом визначеного «бичого» періоду була пов`язана з додатковими емісіями акцій відповідних підприємств, які не призводили до різких змін у їх капіталізації. Поодинокі приклади падіння цін акцій існують (наприклад, Донецький металургійний завод, Донецькокс); їх в разі потреби можна знайти на нашому сайті : http://www.kinto.com/research/ marketupdate/quotes/equity.html . На останок : «Запоріжсталь» жива та здорова. Її акції не присутні в біржових списках, проте перідично торгується на ринку. Наш інвестиційний фонд «Синергія 2» також, ліквідуючи активи, реалізував невеликий пакет «Запоріжсталі», що був у портфелі, за 4,5 грн.

25. Можете рассказать немного о "внутренней кухне" управления инвестфондами, как это построено в Кинто? Как ищутся перспективные предприятия? По каким критериям отбираются? Насколько мощным аналитическим ресурсом располагает компания? Почему в отличие от других КУА не публикуете открыто отраслевые и аналитические обзоры, прогнозы развития рынка?

Дмитрий

Лукасевич В.Б.

«Внутрішня кухня» компанії «КІНТО» розташована у мансарді третього поверху. Там є все необхідне для плідної роботи: куллер, кавоварка, рюмочна шафа тощо. А якщо серйозно, то «внутрішня кухня» компанії «КІНТО» орієнтується на світові стандарти управління активами, адже свого часу компанія «КІНТО» співпрацювала із провідними інвестиційними банками світу, в яких працівники компанії проходили стажування та переймали досвід управління активами розвинених країн.
«КІНТО» обирає для інвестування ті підприємства, які з фундаментальної точки зору є найбільш недооціненими та мають найбільший потенціал. Після всебічного вивчення потенціального об’єкту для інвестування інвестиційні рішення ухвалюються з використанням різноманітних методів оцінки, зокрема методів порівняння та дисконтування грошових потоків. Ключові критерії, які використовує «КІНТО» для ухвалення рішення про інвестування в певну компанію, є прибутковість, ліквідність цінних паперів та перспективи зростання фінансово-господарських показників останньої.
Компанія «КІНТО» має досить потужний аналітичний департамент у складі восьми аналітиків, які дають інвестиційні рекомендації стосовно абсолютної більшості компаній, присутніх на фондовому ринку України.
Щодо закритості аналітичних оглядів та прогнозів компанії «КІНТО» варто зазначити, що відповідно до світової традиції компанії з управління активами є лише споживачами аналітичної інформації, що використовують її для власних інвестиційних рішень. А оскільки «КІНТО» займається управлінням активами, а не брокерськими послугами, то компанія не публікує свої огляди та пронози на регулярній основі, хоча працівники компанії завжди відкриті для спілкування із пресою та клієнтами – теперішніми і потенційними.

26. Добрый день! Чем интересен и какие преимущества пенсионных фондов как инструмент в портфеле инвестора, относительно открытого паевого фонда?

Максим

 

На це питання відповів Птіцин В.Ю., див. відповідь на питання №16.

27. Что это такое, какой механизм работы фонда гарантирования инвестиций? Чем этот фонд будет интересен для частного инвестора?

Максим

Федоренко А.В.

Уважаемый Максим!
Законопроект О Фонде гарантирования инвестиций на фондовом рынке разработан Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по аналогии с Фондом гарантирования вкладов физических лиц в банковскую систему. К сожалению, прямое перенесение концепции построения банковского Закона на фондовый рынок при принципиально иных условиях взаимоотношений по линии "финансовое учреждение – клиент" на кредитном рынке и рынке услуг по управлению активами (ценными бумагами) привело к ошибочным результатам. Поэтому, в предложенном законопроектом варианте механизм функционирования Фонда эффективно работать не сможет.
Так, согласно Закону, Фонд обязуется компенсировать инвестору в ценные бумаги, утраченные им инвестиции, переданные в управление, в случае банкротства КУА или торговца, но не более 20 тысяч гривен, при условии, что такие КУА или торговец будут не в состоянии вернуть инвестору означенные 20 тысяч. Противоречие состоит в том, что в отличие от банка, у КУА перед инвестором нет долговых обязательств по возврату суммы внесенной инвестиции или определенного инвестиционного дохода, поскольку здесь отсутствуют кредитные отношения. Такие обязательства есть у ИСИ, но это обособленные активы, к которым юридически и экономически КУА имеет лишь косвенное отношение. Поэтому получить возмещение от КУА или торговца клиент может только за счет имущества, принадлежащего ему же на праве собственности, т.е. находящееся в управлении, но ни как не за счет собственного имущества КУА или торговца. Единственный случай, когда у клиента возникает такое право – это возмещение ущерба, нанесенного ему в результате нарушения финансовым учреждением норм законодательства. Но эти случаи не связаны с банкротством такого субъекта.
Поэтому врядли следует ожидать каких-либо выплат из Фонда гарантирования, поскольку очень сложно смоделировать правовую ситуацию, когда у инвестора возникает формальное право на такое возмещение.

28. Подскажите пожалуйста как можно продать сетрификаты Ваших закрытых ПИФов с минимальными потерями?

Максим

Васильєва Л.С.

Как Вы знаете, Максим, в соответствии с действующим законодательством Украины ни сам фонд, ни КУА не обязаны выкупать акции закрытого фонда досрочно. Вместе с тем, акции таких фондов могут свободно обращаться на вторичном рынке. По акциям наших закрытых фондов в ПФТС присутствуют твердые котировки на покупку и продажу со стороны маркет-мейкера "КИНТО, Лтд", хотя и в ограниченном объеме. Котировки ценных бумаг наших фондов, которые находятся в биржевых списках ПФТС, можно отслеживать на странице "Результаты" соответствующих фондов. Осуществить продажу акций можно как в Киеве, так и через региональных Агентов.
Кроме того, существует еще одна возможность: первичное размещение акций, например, фонда "Синергия-3" завершилось 23 мая 2007 года, и сейчас все желающие купить или продать акции этого фонда могут давать свои предложения маркет-мейкеру "КИНТО, Лтд" (разумеется, при условии, что они будут находиться в диапазоне цен маркет-мейкера). Когда к торговцу поступают встречные предложения, заключается сделка.
Что касается "Синергии-4", то в период первичного размещения у всех эмитентов задача одна и та же - продать как можно больше своих акций и, соответственно, привлечь как можно больше денежных средств. С нового года акции этого Фонда продаются по СЧА минус накопленная премия «КИНТО» + комиссионные Агента (0,5% в Киеве), а выкупаются с определенным дисконтом. Так, 16 апреля 2008 года, СЧА/акцию "Синергии-4" составила 13 578,50 грн., цена маркет-мейкера на продажу 13 248,63 грн., а цена на покупку - 12 188,74 грн. После 30 мая 2008 года акционеры и этого Фонда смогут обращаться со своими предложениями к маркет-мейкеру "КИНТО, Лтд". Вместе с тем, инвестор может обратиться к любому другому ТЦБ и заключить с ним договор на брокерское обслуживание.

29. Здравствуйте! Скажите пожалуйста за счет каких механизмов Ваша компания планирует получать доходность на падающем рынке? Украинский фондовый рынок на сегодняшний день показывает все большую зависимость от мировых тенденций, каковы его перспективы в случае более продолжения мирового финансового кризиса. Каковы перспективы срочного рынка в Украине? Заранее прошу прощения за некоторую песимистичность вопросов, просто очень хотелось бы услышать Ваше проффесиональное мнение:)

Юрий

Лукасевич В.Б.

1. Можливості отримувати доходи на падаючому ринку обмежені в силу низької ліквідності та стану розвитку українського фондового ринку. 2. Залежність існує, але відображає тільки настрої зарубіжних інвесторів, а не стан економіки. У сьогоднішньому стані ринку для себе ми бачимо гарні можливості дешево придбати хороші активи, а світова фінансова криза рано чи пізно закінчиться тим більше, що ми в ній активної участі не беремо. 3. Щодо строкового ринку нажаль це залежить від багатьох чинників, тому щось конкретно сказати важко.

30. Вопрос к Ботте Виктору Александровичу. Как, на Ваш взгляд, скажется возможное усугубление экономического кризиса США и гипотетический обвал доллара на украинском фондовом рынке? И на мировой экономике в общем?

Станислав

Ботте В.О.

По этому поводу уже столько высказано мнений авторитетов разного уровня, что я, учитывая ограниченные лимиты времени проведения конференции, не стану вдаваться в пространные рассуждения. В комментарии управляющих «КИНТО» за 2007 год (см. сайт: http://www.kinto.com/rus/) была четко выражена наша позиция: «Если серьезные действия … не увенчаются успехом, развивающиеся страны НЕ СМОГУТ НЕ ОЩУТИТЬ НА СЕБЕ ПОСЛЕДСТВИЙ СОКРАЩЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ, которое будет продолжаться не один месяц».
Экономика США играет существеннейшую роль в глобальной экономике. Она проходит, как в заключение своего выступления 2 апреля 2008 г. в объединенном экономическом комитете Конгресса США сказал Бен Бернанке, через очень трудный период. Однако данная экономика мощная и способна адаптироваться. Рано или поздно (мы верим, что в течение полугода) предпринимаемые меры монетарной и фискальной политики приведут к смене тенденции, и экономический рост возобновится…
Частное замечание по валюте. Смею утверждать, что даже слабеющий доллар не обваливает украинский фондовый рынок. С 2002 года доллар по отношению к евро монотонно слабеет: с 82,7 до текущих 159 центов. А наш рынок при этом благополучно рос... Конечно, при прочих равных условиях падение доллара к национальной валюте, как известно, негативно отражается на предприятиях-экспортерах. Но в текущий момент, мировая конъюнктура цен такова, что, например, нашим металлургам и химикам грех жаловаться.

31. Добрый день. Цікавить чому вартість одиниці пенсійних внесків (ОПВ) у ВПФ "Соціальний стандарт" так "відносно сильно" зменшилась із початку року? Адже пенсійний фонд має зберігати та примножувати пенсійні накопичення а не "проїдати" (зменшувати) їх. Як на мене то таке управління пенсійним фондом є не припустиме. P.S.: результат "-4,52%" за місяць (де у ПФ 2/3 - інструменти із доходом близьким до 15% річних і лише 1/3 - акції) плюс інфляція ... Оцінка за управління: "2-"

Станислав

Птіцин В.Ю.

Если Вас не устраивает качество управления фонда, Вы можете перевести всю свою накопленную сумму в любой другой негосударственный пенсионный фонд. Это, во-первых. А во-вторых, подойдем к этому вопросу не дилетантски, а профессионально. Возможно, Вы не заметили, но с начала года на украинском фондовом рынке наблюдается коррекция. Так, композиционный индекс, который используется нами для сравнения, понизился на 16.08%. За это же время стоимость единицы пенсионных взносов понизилась на 5.56%. Другими словами, даже без учета риска фонд переиграл рынок на 10.52% (в абсолютном выражении). Если еще учесть и риск, то коэффициент Шарпа у композита и у фонда равны -1.94 и -1.77, соответственно. Таким образом, даже с учетом риска фонд обыграл рынок. Да, стоимость единицы упала, но фонд свои средства не «проедал», это произошло в силу объективных рыночных причин. Если Вы полагаете, что инвестировав средства лишь в облигации и разместив их на депозите, можно сохранить их от инфляции, то я вынужден Вас разочаровать. Такая стратегия изначально обречена на неудачу, поскольку и облигации и депозит имеют отрицательную реальную доходность. Только, инвестируя часть средств в акции, можно надеяться победить инфляцию. Если мои аргументы (но не оправдания!) Вас не убедили, у Вас всегда есть право выбора.

32. Доброго дня! Мене цікавить кілька питань щодо недержавних пенсійних фондів. 1. З якого мінімального віку можна почати отримувати пенсію від пенсійного фонду? 2. Яким чином іде виплата - її отримуєш десь в касі, чи вона переводиться на рахунок? 3. Коли припиняється сплата у ПФ? 4. Куди дівається тіло внесків у разі смерті пенсіонера? 5. Чи можна забрати всю суму одноразово при досягненні певного віку? Чи будуть в такому випадку нараховані відсотки? Дякую! З повагою,

Анна

Птіцин В.Ю.

Ответ на 2 вопрос: при заключении договора на выплату пенсий участник фонда выбирает сам, какой механизм для него более предпочтителен – получать деньги почтовым переводом либо на счет в банке.
Ответ на 3 вопрос: после заключения договора на выплату пенсий действие пенсионного контракта прекращается.
На другие вопросы смотри ответы в вопросе 18.

33. Добрый день! Допустим в 2008 году я купил : 1 акцию Синергия 5 теоретически доход по ней я получу только в 2012 году нужно ли будет в налоговой за 2008 год декларации как то указывать наличие данной акции?

Виктор

Васильєва Л.С.

Нет, в налоговую администрацию следует обращаться только после продажи инвестиционного актива (декларация подается до 1 апреля по итогам предыдущего финансового года). Затраты, понесенные при приобретении купленных, но не проданных в отчетном периоде ценных бумаг, не включаются в налоговую декларацию за текущий отчетный период.

34. Здравствуйте! Можно ли использовать фонд Синергия Риал Истейт в портфеле инвестиций в фонды для уменьшения зависимости от колебаний фондового рынка?

Олег

Лукасевич В.Б.

У практиці країн з розвинутим фондовим ринком дана стратегія досить поширена так як наявність такого класу активів як нерухомість у портфелі, знижує залежність інвестицій від коливань на ринку, а в періоди спаду може слугувати як захисний актив.
На даний час фонд Синергія Ріал Істейт проінвестував  в будівництво торгівельно-розважального центру у м. Івано-Франківськ близько 45% опосередковано через акції ВАТ «Енергетичних технологій». Інвестування в нерухомість носять довгостроковий характер, тому коливання на фондовому ринку мають незначний вплив на дохідність фонду.

35. Доброго дня! В мене кілька запитань:

1. Коли, на Вашу думку, почнеться зростання фондового ринку в Україні?

2. Якої доходності (в середньому) можна очікувати в 2008-2009 роках?

3. В умовах, коли показники фондів падають, інфляція росте як гриби після дощу, а на ринку фінансових послуг з"являються шахраї (такі, як КС "Berliner Bausparkasse"), люди навряд чи понесуть свої кошти в ІСІ. Вони швидше віддадуть їх банкові під менший відсоток. В зв"язку з цим питання: чи можливо найближчим часом введення такої послуги, як страхування інвестиційних ризиків? Звичайно, законодавство забороняє гарантувати доходність фондів, але можна застрахуватися від ризику банкротства/ліквідації КУА. На мою думку, це збільшить довіру населення до ІСІ, оскільки люди точно знатимуть, наскільки великий ризик втратити свої кошти, і що він залежить від ринкових показників і якості управління активами, а ризик втратити свої заощадження через шахрайство буде мінімізований. Дякую за відповідь!

Володимир

Федоренко А.В.

Шановна пане Володимире! 1. Ми, як оптимісти інвестиційного бізнесу, сподіваємося на зростання фондового ринку вже сьогодні. Однак, як буде насправді, покаже час. 2. Компанія з управління активами не вправі пропонувати публічні прогнози доходності, оскільки це прихована реклама майбутніх прибутків, що заборонено законодавством. 3. Не згоден з тим, що люди не понесуть свої кошти в ІСІ, тим більше, що ця теза не зовсім відповідає дійсності. Так, надходження внесків у інвестиційні фонди, які перебувають під управлінням КІНТО, стабільно перевищують відчужені інвестиції, в тому числі і під час падіння фондових індексів. Причина цього явища загалом зрозуміла. По-перше, ринок розвивається циклічно, тому інвестувати вигідніше у фазі, що знаходиться в нижній точці синусоїди, аніж на піку чергового циклу. По-друге, кошти ІСІ – це переважно середньострокові інвестиції, і меншою мірою короткі спекулятивні капітали. По-третє, багаторічні статистичні спостереження свідчать, що в довгостроковому вимірі за рівнем доходності ринок акцій завжди перегравав ринок депозитів. Щодо інвестиційного страхування (страхування інвестиційних ризиків), з цим питанням краще звернутися безпосередньо до страховиків. Однак, на наш погляд, страхування ризиків банкрутства/ліквідації КУА мало що додає до захисту інвестицій, оскільки кошти спільного інвестування локалізуються на рівні ІСІ, а не КУА. Відповідно, якщо вже когось і страхувати, то це має бути інвестиційний інститут (тут – ІСІ), а не зовнішній керуючий активами.

36. Планирует ли Ваша компания создание индексного фонда? Cпасибо за ответ.

Вадим

Ботте В.О.

Индексные фонды в мире появились как альтернатива активно управляемым. Их фишка: существенное снижение вознаграждения за управление и сопутствующих сборов. Поскольку развитые рынки, в соответствии с гипотезой Eugene Fama сильноэффективны, труд многочисленных аналитиков не оправдан: выше, чем рынок (индекс) заработать не удастся. А раз так; то с легкой руки John C. Bogle, рецепт успеха прост: вкладывай в индексный портфель и экономь на издержках.
Наш практический опыт и результаты свидетельствуют: в условиях Украины активно управляемые фонды пока показывают лучшие результаты и по доходности, и по риску. И дело тут не в том, что отечественные индексные фонды не так «управляются», как нужно, и не несут минимальных издержек. Как раз, наоборот, первый отечественный опыт в лице КУА «Амадеус» заслуживает на одни комплименты. Причина и в неэффективности рынка: периодически появляются арбитражные возможности, и в «несовершенстве» самих индексов. Тот же индекс ПФТС не описывает рынок в среднем, а его структура такова, что, как показывают статистические расчеты, пусть и недостаточно продолжительные по истории, индексный портфель лежит далеко от своей эффективной границы по Марковицу.
Еще один аргумент с точки зрения украинских индексных инвесторов: «пускай все так, но зато мы знаем структуру портфеля», также разбивается практикой «КИНТО»: все наши инвесторы знают состав портфелей фондов, в которые они вложили свои средства.

37. Доброго дня, панове! 1) Чи не вважаєте, що теперішній уряд є дуже ризиковим з точки зору різких фінансових рухів та недалекоглядності, і може з якимсь черговим популістським гаслом, за умови чергового браку держ.бюджетних коштів, запхнути свою лапу до НПФ? 2) Наскільки сильні, на Вашу думку, кореляційні зв'язки між політичною ситуацією в державі (хто зараз при владі) і нашим фондовим ринком? 3) Коли і чи можна очікувати закону про реінвестування (без сплати податків)? 4) На скільки позитивним є інтегрування у світові структури: НАТО, ЄС, СОТ для фондового ринку України? 5) Оскільки, активом значної частини населння України є житлові квадратні метри, чи прогнозуєте Ви падіння цін на житло в Україні? Приблизно коли? (Можливо на фоні інфляції це погано відчувається, але все ж - яке Ваше бачення даної ситуації). 6) Ваші прогнози щодо вартості долара, євро? 7) Який розподіл власних фінансів за вкладеннями Ви би рекомендували по доходності, ризиковості: ризиковий інвест.фонд збалансований інвест.фонд банк кредитна спілка страхування життя готівка долар/євро/гривня Дякую за відповіді. Ваш клієнт.

Андрій

Мельничук В.Г.

Ну, по-перше, скажіть мені, який уряд в Україні був «не ризикованим» для конкурентного бізнесу? Однак не все так просто. Бо, що стосується невтримного бажання будь якого уряду (до речі не тільки у нас) запустити свою лапу в кишеню бізнесу, чи громадян, то тут справді є питання, насамперед у зв’язку із фінансовим станом державної пенсійної системи. На 2008 рік дефіцит Пенсійного фонду - 35 млрд. грн..! Його доходи становитимуть цього року 78,2% від обсягу доходів Державного бюджету (141 млрд грн - доходи Пенсійного фонду, 181 мільярд гривень - доходи Держбюджету без дотації Пенсійному фонду). Минулого року співвідношення між цими двома найбільшими державними фондами становило 72,2%, позаторік - 59,6%, у 2005 році - 49,5%. Таке враження, що наступного року "перевага" буде на боці Пенсійного фонду. І це при тому, що в Україні одна із найвищих в світі податкова ставка нарахування обов'язкового збору на заробітну плату, який є головним джерелом доходів Пенсійного фонду - загалом 35,2 % (33,2% платить роботодавець, 2% - сам працівник). Плюс п'ять додаткових платежів, введених "тимчасово" (в кінці 1990-х), щоб забезпечити "погашення заборгованості із пенсій" (податки з продажу автомобілів, нерухомості, золота, валюти та за користування мобільним зв'язком). А грошей усе одно не вистачає бо чинна в Україні система збору коштів та поборів (ці п'ять додаткових внесків інакше назвати неможна) до Пенсійного фонду досягла свого апогею. Якщо у європейських країнах система змінювалася з урахуванням старіння населення, то в Україні система, яку 118 років тому запровадив Отто фон Бісмарк, збереглася в майже первозданному вигляді. І ось результат: за всіх безкінечних розмов на всіх державних рівнях про долю пенсіонерів - у нас середня пенсія за віком становить аж 35% від середньої ж заробітної плати, тоді як у Європі - мінімум 70, визначених директивою ЄС. Але там зовсім інші джерела наповнення "пенсійного гаманця", насамперед за рахунок приватної пенсії.
Тому, як Ви кажете, Уряду «лізти своїми лапами» в НПФ – то собі дорожче. До того ж ваші вкладення в НПФ – то Ваші ПРИВАТНІ гроші, захищені правом приватної власності. А «різких фінансових рухів», слава Богу, в сьогоднішній Україні навіть Уряду з його нинішніми повноваженнями вже не під силу зробити, час не той. І це добре.

Федоренко А.В.

 1. Ми не вважаємо за коректне коментувати професійні  якості українського уряду у зв’язку з діяльністю нашої компанії. Однак, що стосується грошових накопичень НПФ, то вони є приватною власністю учасників, а пенсійні активи надійно захищені законодавством від нецільового їх використання.
 2. Кореляційні зв’язки між політичною ситуацією і станом фондового ринку, на щастя, слабкі. Фондовий ринок розвивається за власними законами, часто всупереч політичним процесам, про що, зокрема, засвідчив 2007 рік.
 3. На жаль, на сьогодні ситуація для внесення змін до податкового законодавства не дуже сприятлива, оскільки будь-які скорочення податкових надходжень до бюджету негативно сприймаються державними органами, навіть, якщо такі зміни спрямовані на стимулювання довгострокових інвестицій населення у цінні папери та зниження платоспроможного тиску на споживчий ринок. Хоча  спроби запропонувати відповідні зміни  робляться.
 4. Можна говорити про загальний  сприятливий впив євро інтеграції на подальший  розвиток фондового ринку. Однак важко кількісно виміряти рівень такого впливу.
  1. Компанія прогнозів щодо розвитку ринків, в тому числі нерухомості, валютного, не надає.

7)  З цим питанням Вам краще звернутися  до фінансового консультанта, який за відповідну плату запропонує Вам індивідуальний інвестиційних портфель, виходячи з Ваших фінансових можливостей та інвестиційних уподобань.

38. Являюся інвестором фонду "Народний" з 01.03.08 року, проінвестував у КУА вперше, цікаво було б дізнатися прогнози керуючих осіб КУА "КІНТО" щодо: 1. Подальшого розвитку фондового ринку в Україні та стратегії росту фондів компанії "КІНТО" зокрема (особливо цікаво почути про інтервальні та відкриті). 2. За прогнозами спеціалістів який прибуток можуть дати ІФ у 2008 році, на рівні 20-30% чи можете назвати іншу цифру? 3. Яким чином буде проводитися інвестування (які галузі у цьому році матимуть за прогнозами найвищий ріст)? 4. Як довго за Вашими прогнозами буде тривати корекція, зокрема на укарїнському фондовому ринку (чудово розумію, що багато в чому це залежить від політики керівників держави, світової кризи і т.д. та все ж хотілося б почути найбільш чітку відповідь) 5. Скажіть будласка, яка причина того, що у 2008 році "КІНТО" дало досить скромні результати по своїм фондам, відносно інших компаній, як тих же КУА "ФИНИНВЕСТ-ГРУПП", "Сократ", ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"? В чім помилка обраної на початку стратегії? Які зміни стратегій будуть використовуватися керуючими, і чи будуть? 6. Чи планується відкриття представництва КУА у решті обласних центрів, зокрема у Полтаві?
ІІ Блок питань стосуватиметься технічної сторони. Можливо питання трохи відсторонені від теми, але дуже як на мене важливі для всіх, хто користується сайтом як основним джерелом отримання інформації про "КІНТО" 1. Чи взагалі хтось відповідає за звязки з клієнтами через форму "Зворотній звязок?" якщо так, то яким чином і який термін дається на відповідь (я сподівався отримати її на електронну пошту але минуло 4 чи 5 днів, і результатів немає) Розумію завантаженість працівників компанії але ж... 2. Питання інше, чому так погано працює останнім часом сайт компанії? При переході зі сторінки на сторінку постійно видає напис "Не удается найти сервер или ошибка DNS" та "Невозможно отобразить страницу", не відкриваються статті у окремому вікні броузера, і ясна справа, що це неполадки сайту чи сервера, оскільки я постійно моніторю фінансові результати фонду з різних місць, де лише є доступ до інтернету та різних IP адрес, такий стан справ, м"яко кажучи додає багато дискомфорту... Якщо не працює сервер, його можна полагодити, або зрештою пермістити сайт на надійніший хостинг! Атака хакерів? тоді варто повідомити про це привселюдно інвесторів у блоці "Новини", чи якимось іншим чином заспокоїти громадськість! Для солідної компанії це вигляда підозріло і взагалі неприйнятно!.... Зрештою, Ви маєте зрозуміти мої хвилювання, перший раз проінвестував кошти до КУА, і по кілька раз на день спостерігаю за фінансовими результатами фонду! Для багатьох сайт є візитівкою і єдиною можливістю зв"язку з КУА "КІНТО" мені зручно спілкуваися виключно електроною поштою, тому легковажне ставлення до сайту як і до того відповідати чи ні на e-mail клієнту мене дуже непокоїть... Наостанок побажання: було б просто чудово якби на сейті компанії побільше було фінансових новин, прогнозів та аналітики!!!! Чудово що часто поновлюються фінансові показники фонду, дивно якби було інакше, а от щоденні зміни головної сторінки цікавими фактами та аналітичними статтями вплеснули б багато життєвості сайту! Зарані вдячний за приділений час, та отримані змістовні відповіді!

Іван

 

1-3. Дивіться відповідь на ці питання в матеріалах попередньої інтернет-конференції за адресою - http://kinto.com/focus/presscenter/newsandpr/7799.html.

Васильєва Л.С.

Стандарти надання інформації, що запроваджені у компанії "КІНТО", наступні:
відповідно до чинного законодавства ВАТ "КІНТО" публікує річну інформацію, яка містить фінансову звітність, у офіційному ЗМІ ДКЦПФР "Відомості ДКЦПФР" і надає її у ДКЦПФР. ДКЦПФР розміщує відповідну інформацію на своєму сайті за адресою www.ssmsc.gov.ua.
Відповідно до "Положення про порядок надання інформації КУА про результати діяльності ІСІ (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)" ДКЦПФР за №216 від 01.08.2002 року КУА публікує інформацію про діяльність відкритих та інтервальних фондів двічі на рік (за перше півріччя і річну) і про діяльність закритих фондів один раз на рік (річну) у офіційних друкованих виданнях ДКЦПФР протягом місяця з дати затвердження такої інформації Комісією.
З власної ініціативи компанія "КІНТО" у відкритому режимі публікує на своєму сайті щоквартальні коментарі управляючих, а акціонери закритих фондів акцій отримують також і додаткову статистику. Більше того, всім бажаючим учасникам фондів під управлінням компанії "КІНТО" відкривається доступ до портфелів їх фондів (після здійснення учасниками реєстрації). Ми перші і чи не єдині, хто надає таку можливість, проте, ми йдемо на це, оскільки стандарти нашої роботи передбачають, що діяльність компанії має бути прозорою, інформація відкритою, а кроки передбачувані.
Щовівторка, щосереди та щочетверга о 16-30 Компанія проводить безкоштовні зустрічі на тему "Все і трохи більше про інвестиційні фонди", де інвестори мають можливість отримати відповіді на питання, які їх хвилюють.
Що стосується листування, то протягом 5 років діяльності публічних фондів під управлінням компанії «КІНТО» із сотень тисяч листів, які були нами отримані за цей період, жоден лист не залишився без відповіді. Щодо згаданої Вами функції «Зворотній зв’язок», то тут існує технічний момент, пов’язаний з величезною складністю нашого сайта (більше 4 000 сторінок, багато математичних формул, 70 000 відвідувань на місяць тощо). Це призводить до того, що листи, відправлені через згадану функцію, потрапляють до Департаменту з продажу та роботи з інвесторами на третій-четвертий день. Для оперативного зв’язку ми радимо клієнтам надсилати свої листи на персональні адреси менеджерів Департаменту: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script та інші.
Президент компанії "КІНТО" Сергій Михайлович Оксаніч в інтерв'ю журналу "Територія Бізнесу" (серпень 2007 р., http://www.kinto.com/files/articles/74/88_3.pdf) щодо прозорості діяльності компанії та відкритості інформації висловився таким чином: "Ми зробили наші фонди настільки прозорими, що навіть колеги із Західної Європи і США дивуються, що ми так розкриваємо інформацію. Це - нетипово. Але ми виходили з двох постулатів: у нас люди погано розуміють, що таке ринок ІСІ і фондовий ринок взагалі. Тому люди мають бути впевнені, що їх не обманюють і не використовують. І ми зробили все для того, щоб кожен наш акціонер міг бачити, як зростають чи падають його активи. По-друге, іншим компаніям, що підуть за нами, буде складніше працювати непрозоро".
Проте, будучи компанією з управління активами, "КІНТО" не надає послуг з продажу такого інтелектуального продукту, як аналітика. Департамент аналітичних досліджень націлений на обслуговування і забезпечення внутрішніх потреб "КІНТО" як КУА, спрямованих на кваліфіковане розміщення коштів інвесторів на фондовому ринку. Побудова прогнозів і аналітична діяльність компанії "КІНТО" здійснюються виключно для внутрішньокорпоративного використання і є стратегічно важливими для успішної діяльності наших фондів і для примноження капіталу наших інвесторів. При цьому поточне бачення фахівців компанії "КИНТО" висвітлюється у ЗМІ, доповідається на спеціалізованих форумах, висловлюється на семінарах.
І на завершення: ми були б дуже вдячні Вам, пане Іване, якщо б Ви надали точні посилання (адреси сторінок нашого сайта), за якими Ви не змогли отримати інформацію. Повторюсь, на нашому сайті - 4 000 сторінок, тому конкретна допомога інвесторів лише прискорює вирішення проблеми.
Не втримаюсь і ще раз процитую нашого Президента: "Ми прийшли з певною місією на цей ринок. З місією зробити прозорий, професійний, порядний фондовий ринок. У чомусь нам це вдалося, у чомусь - ні. Але ми щодня працюємо над цим".

39. Добрый день. Вас приветствует Александр ваш акционер Синергия-3. Я хочу задать Вам следующие вопросы:
1. Предусмотрено ли у вас открытие филиальной сети по Украине?
2. На данный момент все ваши фонды работают с ценными бумагами Украинских эмитентов, а рассматриваете ли вы работу с иностранными эмитентами?
3. Существует ли у вас тактика работы на «медвежьем» тренде рынка, ведь на «бычьем» рынке акций каким был 2007 намного проще заработать нежели потерять, если да то что собой предоставляет эта тактика?
4. Сколько времени, на ваш взгляд, продлиться финансовый кризис как на Украине так и в мире, на сколько он серьезен для отечественного инвестора, а то складывается интересная ситуация практически все отечественные эмитенты в своих квартальных отчетах за I квартал 2008 декларируют рост прибыли но их капитализация постоянно уменьшается? Благодарю за ответы.

Александр

Федоренко А.В.

1. На це питання відповіла Васильєва Л.С., див. відповідь на питання №2.
2. Таку можливість ми не виключаємо, однак на сьогодні можливості здійснення зовнішніх інвестицій в цінні папери іноземних емітентів суттєво стримуються системою ліцензування валютних операцій, а також відсутністю кореспондентських зв’язків між депозитарними установами України та інших країн.

Птіцин В.Ю.

3. Тактика у нас существует, но реализовать ее невозможно в силу того, что на украинском фондовом рынке отсутствуют производные и запрещены «короткие» продажи. Кроме того, короткая история украинского рынка не позволяет вывести статистические закономерности и обнаружить акции с отрицательной бетой.
4. К сожалению, глубина кризиса и пессимистическое настроение инвесторов таковы, что даже позитивные отчеты эмитентов не могут их компенсировать.

40. Доброго дня! Багато компаній по управлінню активами не вказують коефіцієнт Шарпа, а КУА КІНТО вказує. Скажіть, будь ласка, як його можна підрахувати у Excel? Яку формулу Ви використовуєте? Як рахуєте стандартне відхилення? Дякуємо за те, що Ви є!

Світлана

Птіцин В.Ю.

На жаль, формат інтернет-конференції не дозволяє надати ґрунтовну відповідь на Ваші запитання. Однак, якщо це питання Вас цікавить професійно, запрошуємо Вас прослухати лекцію з цього питання в Київській бізнес школі. Крім того, на нашому сайті наведено методику розрахунку цього коефіцієнту в коментарях менеджера з посиланням на статтю Шарпа. Дякуємо, що Ви є!:-)

41. Доброго дня! Які ваші прогнози росту фондового ринку на 2008 рік? Які об'єми активів невенчурних інвестиціонних фондів (публічний ринок ІСІ) можна очікувати на кінець 2008 року? Ваше бачення ринку ІСІ на декілька років вперед.

Тетяна

Птіцин В.Ю.

Враховуючи корекцію ринку та зниження інвестиційної активності населення, можна очікувати, що протягом 2008 року обсяги активів публічних ІСІ можуть подвоїтися, і досягти 6-7 млрд. грн.. Як показує досвід багатьох країн, на початковому етапі активи ІСІ зростають по експоненті. А потім, звичайно, темпи зростання сповільнюються. Ми ще далекі від цього другого етапу.

42. Уважаемый Анатолий Васильевич, спасибо за ответ на второй вопрос, но КАК продавить законодательно такую инициативу, уверен - большинство инвесторов подпишут списки в стиле референдума или ОТКРЫТОГО ПИСЬМА касательно вопроса №2(15 блок) об "Эталоне доходности" - ответ все еще ожидаю

Валерий Сергиенко

Федоренко А.В.

Изложенные в ответе на Ваш вопрос предложения о совершенствовании порядка налогообложения инвестиционных доходов физических лиц неоднократно направлялись участниками и профессиональными объединениями фондового рынка в различные государственные инстанции с целью внесения их в проекты изменений к действующему налоговому законодательству. В частности, некоторые поправки нашли отражение в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы по вопросам налогообложения, разработанный Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также в виде мер по совершенствованию налогообложения к Указу Президента Украины о неотложных мерах по развитию фондового рынка (проект).
К сожалению, гарантий того, что такие поправки будут одобрены налоговыми органами и согласованы в установленном порядке, нет. Поэтому предложенная Вами поддержка со стороны инвесторов необходима и своевременна. На этапе согласования вышеупомянутых нормативных документов мы будем изыскивать способы подкрепления нашей аргументации, в том числе и позицией массового инвестора в ценные бумаги для достижения положительного решения этой проблемы.

Ботте В.О.

Валерий, поскольку Вы вторично подняли вопрос об эталоне доходности (он же уровень прибыльности/эталон эффективности), я вклиниваюсь в Ваш с Анатолием Васильевичем диалог.
Размер вознаграждений и основания для их выплат определены условиями выпусков ценных бумаг ИСИ и Инвестиционными декларациями соответствующих фондов. Уровень инфляции (16,6% в 2007 году), превысивший предусмотренный Государственным бюджетом на 2007 год показатель – 7,5%, никем не прогнозировался. Заложенный Уровень прибыльности на 2007 год (и на предыдущие года) уже действующих фондов выглядит обоснованным относительно «планового» показателя инфляции. Внесение изменений во внутренние документы данных фондов относится к компетенции Общих собраний акционеров. Сегодня вопрос об изменениях Уровней прибыльности созданных фондов акционерами не инициировался. Тем не менее, я разделяю Вашу позицию, и считаю, что для упрощения выхода из ситуации как раз регулирующие органы (а не отдельные компании) должны вовремя вносить изменения в соответствующие рыночные ставки.

43. Здравствуйте, скажите, что нужно сделать, чтоб упредить "рисование" доходности некоторыми КУА (в часности, "Сократом"), когда в последние минуты сессии проводятся сделки по завышеным ценам с мусорными бумагами?

Dmitry

Ботте В.О.

1. Торговому комитету ПФТС принять предложение, согласно которому потеряют статус рыночных те сделки, которые будут проходить вне рамок спрэда (сейчас допускается отклонение ниже, чем лучшая заявка на покупку, и выше, чем лучшая заявка на продажу, в пределах 20%).
2. ГКЦБФР все-таки принять новое Положение о методике расчета стоимости чистых активов фондов, в той редакции, которая устроит УАИБ, наконец упразднив критикуемое нами с 2003 года Положение № 201.
3. Ведущим компаниям добровольно внедрить практику следования стандартам GIPS, подтверждаемую независимыми экспертами, уполномоченными УАИБ.
4. Любые «правильные» шаги, тем не менее, могут столкнуться с этической стороной проблемы.
В заключение сделаю акцент на том, что существующие эта и другие проблемы связаны с отсутствием в Украине НАСТОЯЩЕЙ биржи.

44. Скажите пожалуйста, какой стратегией пользуеться КУА для получения прибыли при депресии фондового рынка и его спаде? Есть ли она вообще, какие основные принципы ее разработки и насколько действенны такие стартегии? Раскажите в деталях.

Иван

 

См. ответ Птицына В.Ю. на вопрос №39, пункт 3.

Ботте В.О.

От себя добавлю. Прибыль на акциях на медвежьем тренде мы зарабатывать (при существующих возможностях украинского рынка) не можем. Наша цель: заработать выше среднего по рынку на подъёме и «просесть» меньше, чем рынок в среднем на спаде.
Инвестиционные горизонты того или иного фонда под нашим управлением достаточно продолжительны. Нереализованные потери остаются бумажными и со временем могут превратится в реальные доходы. Фондовый рынок требует уравновешенности. Уоррен Бафетт метко сказал: «Если Вы не можете пережить 50% потерю цены конкретной акции, не занимайтесь этим делом (инвестированием)». И еще инвестиционная мудрость: «Бойтесь не текущих потерь, бойтесь не оказаться на рынке в момент его роста.»

45. Доброго дня, панове! Маю до Вас два запитання. 1. Чи плануєте створювати фонд акцій українських компаній 7 і більше років діялькості? Адже володіючи Сінергіею-4, що буде працювати 3 роки, і одночасно спостерірати коррекцію ринку по пів року не дуже приемно. 2. Чи плануєте продовження лінійки Синергія Ріал Істейт-2, що спеціалізувався б виключно на девелоперських проектах : будівництво коттеджних містечок та торгово-розважальних центрів.

Андрій

Васильєва Л.С.

Якщо до чинного законодавства не будуть внесені зміни, то ми будемо продовжувати лінійку наших закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів із ризикованою інвестиційною стратегією (фондів акцій сімейства «Синергій»). Ми схвально ставимося до збільшення строків діяльності інвестиційних фондів, оскільки ця тенденція повністю співпадає із світовою практикою.

Лукасевич В.Б.

Нові фонди нерухомості у планах відсутні. Можливість та потреба у нових фондах з’явиться після змін законодавства.

46. Доброго дня! Когда планируется запуск очередной Синергии (8-й)? Можно ли рассматривать семейство КИФов Синергия, как ЕЖЕгодное, за исключением ситуации в этом году (Синергии 5 и 7 в 2008-м году). Понимание ваших стратегических планов поможет инвесторам в их долгосрочном планировании. Спасибо за вашу работу. Инвестор Синергий 2,3,4 и 5-й.

Александр

Васильєва Л.С.

Добрый день, Александр! Мы постоянно работаем над расширением линейки наших фондов, стремясь предложить инвесторам самые разные инвестиционные стратегии. И метко подмеченная Вами «ежегодность» «Синергий» обусловлена не тем, что «пластинку заело», а тем, что закрытые фонды создаются на определенный срок, и до недавнего времени срок этот был совсем небольшим – 3 года. Время же, как известно, летит быстро… К тому же, именно рискованные фонды акций пользуются наибольшей популярностью среди наших клиентов, и именно эти фонды являются хитами наших продаж. Поэтому в наших ближайших планах - закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Синергия-7" (27 мая). Что касается следующих фондов, то планов у нас много, они чрезвычайно интересны, но молчим мы, поверьте, не имея в виду сохранить военную тайну в маркетинговых целях, а потому, что реализация задуманного зависит от внесения изменений в действующее законодательство. Мы придерживаемся той точки зрения, что форма должна соответствовать содержанию, и если фонд идейный, то должна быть идея.

47. Скажите пожалуйста, можна ли проводить такие конференции почаще, например ответственный за связи с общественностью мог бы отвечать подобным образом на вопросы инвесторов и интересующихся людей, к примеру раз в квартал? 2. Учитывая прошлогодний всемирный рост цен на золото, можно ли прогнозирвать что инвестиции подобным образом (золотые депозиты и просто покупка банковских слитков) превзойдет доходность ПИФов? Как долго прогнозируеться рост цен на золото, насколько скажем так, конкурентноспособный даный вид инвестирвания в сравнении с ПИФами? Оьясните пожалуста свою точку зрения.

Иван

Васильєва Л.С.

Спасибо за Вашу поддержку. Поскольку это - наш первый опыт, нам очень важно знать мнение инвесторов, для которых все это, собственно, и делается. Мы действительно планируем проводить подобные интернет-конференции раз в квартал, так как политика информационной открытости, которой придерживается компания «КИНТО», обязывает нас поддерживать постоянную связь с нашими клиентами.

Птіцин В.Ю.

2) Учитывая, что цена на золото находится, как правило, в обратной корреляции к фондовому рынку, результат Ваших инвестиций будет зависть от того, в какой момент времени (на какой фазе развития рынка) Вы решили расстаться с деньгами. Если Вы полагаете, что кризис затянется, можете попытаться инвестировать в золото, но, учитывая темпы роста цен на банковские металлы в последнее время, такое решение может оказаться очень рискованным, в случае, если Ваши предположения окажутся ложными.

48. Расскажите о фондах недвижимости в Украине и чем они отличаются от Российских?

Андрей

Лукасевич В.Б.

В Росії фонди нерухомості як тип фондів чітко прописані в законодавстві про інститути спільного інвестування.

 1. Крім того, вони користуються великим попитом у інвесторів, які використовують ці фонди для диверсифікації своїх інвестиційних портфелів.
 2. Розповсюдженим явищем останніх двох років є використання фондів нерухомості для інвестицій у готову нерухомість або будівництво.

Нажаль, в Україні законодавство не виділяє ці фонди як окремий клас, а інвестиції в нерухомість через ІСІ значно обтяжені законодавчими перепонами. Наприклад, напряму активи фонду можуть бути проінвестовані в нерухомість не більш ніж на 30%. Але ми сподіваємося, що в майбутньому законодавство зміниться, так як кращих механізмів колективного інвестування в нерухомістьпоки що не придумано.

 

http://www.kinto.com/

Читайте также:

Инвестиции в открытые фонды: ждать или вкладывать?

Интерьвью с президентом инвесткомпании «Кинто» Сергеем Оксаничем

Топ-10 инвестиционных инструментов. 5-е место. Открытые паевые фонды.

Прогноз-2008: Доходность инвестфондов.

Как покупать инвестиционные сертификаты

 
< Пред.   След. >
2007-2022 © Дєньга. Інформаційний ресурс Дєньга має допомогти Вам досягнути матеріального достатку. Матеріали сайту розкривають тематики: Інвестиції(у тому числі в Нерухомість, Золото, Цінні папери), Банки, Створення власного бізнесу, Кар'єрне зростання, Освіта. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в рекламних матеріалах.
Використання матеріалів Дєньга дозволено тільки при наявності активного посилання на головну сторінку порталу www.denga.com.ua