Изменения к закону об ИСИ призваны сделать деятельность в сфере общего инвестирования более гибкой
Инвестиции - ПИФ
30.12.2008

ImageНоваціям, які очікують ринок спільного інвестування з прийняттям Верховною Радою Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» було присвячено прес-брифінг в Українській асоціації інвестиційного бізнесу, який відбувся 24 грудня 2008 року.

Наголошуючи на важливості прийняття парламентом змін до закону «Про ІСІ», Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов, зазначив, що їхня ефективність для ринку була б значно більшою, якби вони були ухвалені на початку жовтня, як очікувалося. Оскільки новим Законом запроваджуються норми, які покликані зробити діяльність інститутів спільного інвестування більш гнучкою та пристосованою до змін та ризиків, притаманних фінансовій кризі.

Основні зміни, які вносяться до Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», стосуються вирішення низки принципових питань. Насамперед, це удосконалення норм диверсифікації активів інститутів спільного інвестування, які є застарілими та неактуальними й значно стримують розвиток ІСІ. Зокрема, документ передбачає підвищення норм інвестування активів ІСІ у банківські продукти (депозити, золото, ощадні сертифікати), державні цінні папери, а також цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом та органами місцевого самоврядування.

Крім того, скасовується обмеження щодо інвестування активів ІСІ в акції та облігації українських емітентів, що сприятиме створенню фондів акцій та фондів облігацій. При цьому залишається обмеження щодо інвестування активів ІСІ в цінні папери одного емітента.

Важливою нормою є встановлення тритижневого терміну для інвестування коштів, залучених від інвесторів ІСІ. Для забезпечення більш гнучкої інвестиційної політики корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) розширено перелік інструментів, в які такі ІСІ мають інвестувати не менше 60% своїх активів. До цього переліку входять цінні папери, корпоративні права, нерухомість. Закон також дозволяє венчурним ІСІ формувати активи повністю об’єктами нерухомості.

Важливим нововведенням є дозвіл на участь у венчурних ІСІ інвесторів-фізичних осіб, які є свідомими, кваліфікованими та заможними капіталовкладниками. При цьому інвестиції таких осіб повинні становити не менше ніж 1 500 мінімальних заробітних плат.

Закон визначає підстави для продовження терміну діяльності закритих фондів, створених на певний строк. Таке продовження допускається лише один раз у випадку падіння протягом 12 місяців вартості чистих активів ІСІ на 20% і більше, із зобов’язанням фонду викупити цінні папери у інвесторів, які не підтримали рішення про таке продовження. Зазначені ІСІ визначали термін своєї діяльності у стабільних економічних умовах, проте криза внесла корективи в їхні плани. Запровадження такого механізму у нинішній час є дуже доречним, підкреслив Дмитро Леонов.

Також змінами впорядковується процедура дострокового викупу цінних паперів ІСІ закритого та інтервального типу на вимогу інвестора. При цьому КУА має повідомити про такі наміри інших інвестори фондів та ДКЦПФР.

Важливим блоком питань, які вирішує новий Закон, на думку Головуючого Ради УАІБ, є упорядкування та розширення визначень окремих термінів та понять. Зокрема, у ньому чітко визначене поняття «кошти спільного інвестування», оскільки існуюче спрощене визначення цього поняття у податковому законодавстві не в повній мірі враховує основні аспекти діяльності ІСІ та постійно викликає безпідставні спроби фіскальних дій щодо інститутів спільного інвестування.

Крім того, впорядковано особливості бухгалтерського та податкового обліку активів та операцій пайових інвестиційних фондів (ПІФ). Чітко визначено ведення окремого обліку (бухгалтерського та податкового) результатів діяльності кожного окремого ПІФ. Це має посприяти уникненню змішування результатів діяльності КУА та різних пайових ІСІ, які знаходяться в її управлінні.

Практика свідчить, що значною проблемою на ринку спільного інвестування є тривала процедура реєстрації нових фондів. У нинішній кризовій ситуації, яка постійно змінюється, такий підхід негативно впливає на діяльність ІСІ. З метою створення умов для динамічного розвитку інвестиційних фондів новий закон впорядковує процедури реєстрації, реорганізації, ліквідації ІСІ та порядку їхнього внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Спрощується процедура реєстрації корпоративних інвестиційних фондів шляхом об’єднання пов’язаних між собою процедур реєстрації звіту про результати розміщення акцій серед засновників КІФ та реєстрації його регламенту. Закон передбачає, що кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду, вважаються коштами спільного інвестування після внесення такого фонду до Єдиного державного реєстру ІСІ.

Серед інших питань, які вирішує новий Закон, Дмитро Леонов назвав такі: впорядкування формування резервного фонду КУА; визначення періодичності обчислення вартості чистих активів для венчурних та невенчурних ІСІ; запровадження норми щодо погодження рекламних матеріалів інститутів спільного інвестування в ДКЦПФР.

За інформацією в. о. Генерального директора УАІБ Ольги Трипольської, з початку 2008 року кількість КУА в Україні зросла на 23,12% і за станом на початок листопада становила 410 компаній. При цьому на 27,65% збільшилася кількість ІСІ - 1 034 фонди. Серед них, 31 відкритий ІСІ, 49 інтервальних, 170 закритих невенчурних та 784 венчурні фонди.

Вартість активів інститутів спільного інвестування за 10 місяців 2008 року в цілому збільшилася на 51,8% до 63,23 млрд. грн. При цьому вартість активів венчурних фондів збільшилася на 57,14% до 58,83 млрд. грн., а закритих невенчурних – на 17,02% до 3,87 млрд. грн.

У свою чергу, відкриті та інтервальні фонди значно постраждали від кризи. Зокрема, вартість активів перших ІСІ за січень-жовтень 2008 року зменшилася на 45,35% до 312,58 млн. грн., а других – на 37,83% до 202,5 млн. грн.

На думку Ольги Трипольської, зміни до Закону мають дозволити цим інвестиційним фондам у 2009 році відновити позитивну динаміку розвитку за рахунок професійного спрямування інвестицій у доходні та ліквідні фінансові інструменти.

Обсяги активів недержавних пенсійних фондів, якими управляють КУА, є набагато меншими за обсяги активів ІСІ. При цьому за звітний період вони зросли на 58,25% до 425,68 млн. грн. Активи відкритих НПФ зросли на 76,48% до 286,33 млн. грн., корпоративних фондів – на 24,22% до 74,21 млн. грн., а професійних фондів – на 38,54% до 65,14 млн. грн. За 10 місяців 2008 року кількість цих НПФ збільшилася на 3,53% до 88 фондів.

В УАІБ прогнозуть, що наступний 2009 рік буде нелегким для індустрії інвестиційного бізнесу. Ймовірно, на ринку відбуватимуться процеси злиття та поглинання. Найбільші проблеми можуть виникнути в ІСІ, які мають невелику кількість інвесторів та активи, сконцентровані в акціях, а також фонди, які інвестують кошти у сферу будівництва. При цьому це не буде масовим явищем і торкнеться не більше 10% ринку спільного інвестування.

 "УАИБ"

Читать также:

Инвестирование в акции и кризис

Закрытым инвестфондам продлят жизнь

КУА ругаются с банками за депозиты

Что делать с ценными бумагами?

Как избавиться от пая?

Куратор инвестиционных фондов

 
< Пред.   След. >
2007-2022 © Дєньга. Інформаційний ресурс Дєньга має допомогти Вам досягнути матеріального достатку. Матеріали сайту розкривають тематики: Інвестиції(у тому числі в Нерухомість, Золото, Цінні папери), Банки, Створення власного бізнесу, Кар'єрне зростання, Освіта. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в рекламних матеріалах.
Використання матеріалів Дєньга дозволено тільки при наявності активного посилання на головну сторінку порталу www.denga.com.ua